Arvot käytännössä

Sarastuskodin arvot näkyvät kaikessa toiminnassamme. Arvot ovat arkisten ratkaisujen taustalla. Kun teemme päätöksiä ja laadimme suunnitelmia, arvot ohjaavat toimintaa. Jos ratkaisu on turvallinen, kunnioittava, avoin ja se tehdään ammattitaidolla, on toiminta kestävää ja laadukasta.


Kunnioitus

Toimimme aina ystävällisesti ja muita kunnioittaen. Näin opetamme esimerkillämme lapsille toisten ihmisten hyvää kohtelua. Lasten kunnioittava kohtaaminen lisää myös heidän omanarvontuntoa.

Avoimuus

Toimintamme on avointa lapsia, huoltajia, sosiaalitoimea sekä muita yhteistyökumppaneitamme kohtaan.

Osaaminen

Työryhmämme on moniammatillinen ja osaava. Lastensuojelun ymmärrys ja jatkuva osaamisen kehittäminen ovat meillä keskeisiä teemoja toiminnassa.

Turvallisuus

Turvallinen ilmapiiri heijastuu lapsen hyvinvointiin ja käyttäytymiseen. Lapselle annetaan huomiota ja läsnäoloa. Haastavissakin tilanteissa katsomme pintaa syvemmälle ja toimimme lämpimällä työotteella.