Hyvinvointi

Toimimme aina lapsilähtöisesti. Lapselle annetaan huomiota ja läsnäoloa. Haastavissakin tilanteissa katsomme pintaa syvemmälle ja toimimme lämpimällä työotteella.

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Toimintamme on avointa lapsia, huoltajia, sosiaalitoimea sekä muita yhteistyökumppaneitamme kohtaan.

Rehellisyys ja ystävällisyys

Toimimme aina ystävällisesti ja rehellisesti. Näin opetamme esimerkillämme lapsille toisten ihmisten hyvää kohtelua.

Turvallisuus

Lapsen kanssa opetellaan tunnetaitoja ja ongelmanratkaisukykyä. Turvallinen ilmapiiri heijastuu lapsen hyvinvointiin ja käyttäytymiseen.

Ammattitaito

Työryhmämme on moniammatillinen ja osaava. Lastensuojelun ymmärrys ja jatkuva osaamisen kehittäminen ovat meillä keskeisiä teemoja toiminnassa.