Aktiviteetit

Tarjoamme lapsille monenlaista tekemistä Päivilässä ja sen ulkopuolella. Toiminnan avulla lapsille opetetaan toisten kunnioitusta ja hyviä käytöstapoja. Samalla he saavat rutkasti itsevarmuutta ja onnistumisen kokemuksia.


Koulunkäynti

Päivilän lapset käyvät peruskouluaan Kotkan kaupungin lähikouluissa. Tarvittaessa ja sovitusti koulua voi käydä myös lähikaupunkien kouluissa.

Peruskoulun suorittaneita tuemme hakeutumaan jatko-opintoihin tai jatkamaan jo aloitettuja opintojaan.

Lapset ja nuoret käyvät koulua omien voimavarojensa mukaan yksilöllisesti.