"Jos haluat lastesi kehittyvän, anna heidän kuulla, mitä kaunista kerrot heistä toisille"

- Haim Ginott -


Moniammatillisuus

Työryhmässämme toimii sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tutkintonimikkeillä sosionomi (AMK), sairaanhoitaja (AMK), lähihoitaja sekä nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja.
 

Ammattitaito

Henkilökunnalla on mittava työkokemus sosiaali- ja terveysalalla työskentelystä. Lapset otetaan vastaan yksilöinä ja heidän erityispiirteensä huomioidaan työskentelyssä.
 

Täydennyskoulutukset

Työntekijöillä on lastensuojelussa tarvittavaa täydennyskoulutusta. Jokaisella henkilökunnan jäsenellä on hygieniaosaamisen-, ensiaputaidon- ja lääkehoidon koulutukset.

Turvalliset aikuiset

Pitkäaikainen osaaminen lastensuojelutyöstä takaa lapsille turvallisen ja lämminhenkisen kasvuympäristön. Aikuiset asettavat jämäkät ja turvalliset rajat. He ovat läsnä ja tukena lapsen elämässä. Lapset ja nuoret kaipaavat arvostamista ja aitoa kohtaamista.
 

Osaaminen

- Neuropsykiatriset valmentajat

- DDP-menetelmä, PACE-asenne

- Eläinavusteinen toiminta

- Mielenterveys-, kriisi- ja päihdeosaaminen

- Positiivinen pedagogiikka

- Ratkaisukeskeinen toimintatapa

- Lasta kunnioittava työote